Wat is dierenfysiotherapie en wat heb je eraan?

Dierenfysiotherapie - KatEen fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het bewegingsapparaat. Het bewegingsapparaat bestaat uit: botten, gewrichten, spieren en pezen.

Een dierenfysiotherapeut is een “gewone” fysiotherapeut” die zich door een 2-jarige nascholing heeft gespecialiseerd in het behandelen van dieren. Het is een nog relatief jong beroep, want pas sinds 1992 is het officieel erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toch neemt het een steeds duidelijker plaats in binnen de veterinaire zorg en zijn er steeds meer dierenartsen die gebruik maken van de fysiotherapeutische mogelijkheden.

Net als bij mensen kan een dier tijdens zijn leven een blessure of ziekte aan het bewegingsapparaat oplopen. Dit uit zich door bijv. kreupel lopen, minder prestatie, geen zin in wandelen hebben of niet meer kunnen springen. Maar soms ook door plotselinge veranderingen in gedrag, zoals agressie, verlies van interesse in spel of lusteloosheid.

Dierenfysiotherapie is niet alleen fysiotherapie voor honden, paarden en katten. Maar alle diersoorten zoals bijvoorbeeld varkens, geiten, konijnen en egels zijn met fysiotherapie goed te helpen.

Dierenfysiotherapie

Voorafgaand moet u eerst met uw dierenarts overleggen en toestemming of een verwijzing voor fysiotherapie krijgen. Dit om uit te sluiten dat de eventuele oorzaak van de klacht niet door een onderliggend inwendig probleem wordt veroorzaakt.

Bij de eerste behandeling wordt door een vraaggesprek (anamnese) een beeld gevormd van:

  • het ontstaan en verloop van de klachten
  • het normale bewegingsniveau van uw dier (hoe ziet zijn of haar dag eruit?)

Daarna volgt er een bewegingsonderzoek waarin zowel actief als passief gekeken wordt naar de mogelijkheden of beperkingen van uw dier.

Heeft u vragen? Hieronder vindt u alle contact informatie.

Menu